Communicatie, ga je hok uit!

Wenkend perspectief voor zoekende branche

Opmerkelijk om te zien hoeveel communicatieteams worstelen met het aantonen van hun toegevoegde waarde. Misschien biedt deze invalshoek kansen: vervang ‘communicatie’ eens door ‘samenwerking’. En vraag je dan af of een organisatie zonder kan…

Uitgesloten natuurlijk! En samenwerkers com-mu-ni-ce-ren, al duizenden jaren, hebben zintuigen om te duiden, belangen om te behartigen. Mensen willen meedoen, zien en lezen tussen de regels, proeven de sfeer, voelen dat er iets speelt, wegen belangen, ruiken onraad … of kansen. Dat zit in ons aller natuur en die moet de ruimte krijgen en daar moet goed mee worden omgegaan. Want pas dan kan een bedrijf echt floreren. En het is echt oud nieuws dat de meeste middelen voor die natuurlijke communicatie ernstig tekortschieten. Zonde.

Samenwerken in 4D
Als we het nut van optimaal samenwerken als uitgangspunt nemen voor de (interne) communicatie, en we richten ons op werkelijk contact en gesprekken in de werkprocessen van een organisatie, dan zie ik grote kansen. Want de rol van medialeverancier en contentproducent, vooral gericht op parallelle communicatie, draagt 1, 2, 3.0 niet of nauwelijks bij aan een sterke samenwerking.  Betere interpersoonlijke communicatie doet dat evident wèl.

Platte, tweedimensionale tekst vormt in communicatie maar een klein deel van het succes. Natuurlijk is dat deel onmisbaar, net als het stuur in een auto. Maar persoonlijk contact, gevoel, feedback in de derde dimensie (ruimte)  zijn doorslaggevend. En hoeveel vertraging er her en der ontstaat als dit niet onderkend wordt! Omgekeerd: goed aanpakken versnelt enorm. En daarmee kom ik op de factor tijd, de 4e dimensie.

Wedden?
Met andere woorden: platte informatie (2D) moet met elkaar geduid worden om er in de samenwerking een coherent geheel van te maken, diepte te geven, perspectief te bieden (3D). Als voorwaarde voor (organisatie)doelgericht handelen. En pak je dat goed aan, dan kan dat processen aanzienlijk versnellen (4D). Bijvoorbeeld om snel af te rekenen met die pogingen om interne doelgroepen te bewerken met ineffectieve instrumenten, media en boodschappen! En omdat je enorm kunt versnellen door te vertragen; sta stil bij de kwaliteit van samenwerking in processen en teams, versterk die waar nodig met elkaar. Heel veel zaken lopen verder stukken beter en de uiteindelijke tijdsbesparingen zijn navenant. Wedden?

Procesbegeleiders
Wij communicado’s treden daarbij op als procesbegeleiders met de Haarlemmer oliespuit. Als makelaars in contact. Als verbindingsofficieren. Chefs de liaisons….. Als dat toch eens een nieuwe rol in organisaties werd … Maar dat 99% van alle communicatie plaatsvindt buiten het deel waar ‘Interne communicatie’ zich mee bezig houdt – de middeltjes – , mag echt geen verrassing zijn … Die communicatie van en tussen mensen kan maar beter optimaal verlopen om een organisatie zo slagvaardig mogelijk te krijgen en houden!

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star