Communicatie

Op basis van missie, visie, strategie en doelstellingen werk ik graag aan verbindingen tussen personen en afdelingen en bouw zo aan soepele werkprocessen en draagvlak voor veranderingen en oplossingen.

Dat doe ik door het stimuleren van het natuurlijke vermogen tot samenwerken in organisaties, over afdelingsgrenzen heen. Maar ook door procesbegeleiding tijdens projecten en verandertrajecten, zoals het opzetten en faciliteren van dialogen tussen betrokkenen in werkprocessen en het ondersteunen van lijnmanagers bij hun interne communicatievraagstukken.

En bij goede samenwerking horen natuurlijk digitale (sociale) vormen van informatie- en kennisuitwisseling, die door medewerkers intensief worden gebruikt.

Deze werkwijze optimaliseert productiviteit en bespaart dure hersteltijd, geld, gedoe, kritiek, negatieve krantenkoppen. Strategisch en met lef, gericht op uw soepel draaiende organisatie.

joost@vandersluijs.net

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star