Communicatie -> verbinding

Joost van der Sluijs (1966) legt op basis van uw uw missie, visie, strategie en doelstellingen verbindingen tussen personen en afdelingen en bouwt zo aan soepele werkprocessen en draagvlak voor veranderingen en oplossingen.

Dat doet hij door het stimuleren van het natuurlijke vermogen tot samenwerken binnen uw organisatie, over afdelingsgrenzen heen. Maar ook door procesbegeleiding tijdens projecten en verandertrajecten, zoals het opzetten en faciliteren van dialogen tussen betrokkenen in werkprocessen en het ondersteunen van lijnmanagers bij hun interne communicatievraagstukken.

En bij goede samenwerking horen natuurlijk digitale (sociale) vormen van informatie- en kennisuitwisseling, die door medewerkers intensief worden gebruikt.

Deze werkwijze optimaliseert productiviteit en bespaart u dure hersteltijd, geld, gedoe, kritiek, negatieve krantenkoppen. Strategisch en met lef, gericht op uw soepel draaiende organisatie.

Hebt of kent u een organisatie die van medewerkers weer samenwerkers wil maken, neem dan even contact met hem op voor een vrijblijvende kennismaking.

joost@vandersluijs.net

www.natuurlijkcommunicatie.nl

www.profoundgroep.nl

Advertenties